Fjármögnun


Stærstur hluti fjármögnunar Landsbankans er í formi innlána frá viðskiptavinum sem námu 693 milljörðum króna í árslok 2018. Tímamót urðu árið 2018 þegar bankinn gaf í fyrsta sinn út víkjandi skuldabréf á erlendum markaði.

Fara neðar
Fjármögnun Landsbankans grundvallast á þremur meginstoðum: innlánum frá viðskiptavinum, fjármögnun á markaði og eigin fé. Lánshæfiseinkunn Landsbankans er BBB+/A-2 með stöðugum horfum af S&P Global Ratings.

Innlán frá viðskiptavinum

Stærstur hluti fjármögnunar Landsbankans er í formi innlána frá viðskiptavinum sem námu 693 milljörðum króna í árslok 2018 og eru að mestu leyti óverðtryggð og óbundin. Innlán frá viðskiptavinum jukust um 88 milljarða króna á árinu. Verðtryggð innlán námu 114 milljörðum í lok árs 2018 og hækkuðu um 8 milljarða króna frá fyrra ári.

Skuldabréfaútgáfa á erlendum mörkuðum og erlendar lántökur

Erlendar skuldabréfaútgáfur eru veigamesta stoðin í fjármögnun bankans á markaði. EMTN-skuldabréfarammi bankans er tveir milljarðar evra að stærð og var stækkaður úr 1,5 milljörðum evra á árinu 2017. Fyrstu skref í útgáfum undir rammanum voru tekin haustið 2015 og hefur bankinn verið reglulegur útgefandi á erlendum skuldabréfamörkuðum frá þeim tíma. Árið 2018 markaði tímamót í fjármögnun Landsbankans þegar bankinn lauk sinni fyrstu víkjandi skuldabréfaútgáfu á erlendum markaði.

Í ágúst 2018 lauk bankinn sölu á víkjandi skuldabréfum að fjárhæð 100 milljónir evra til tíu ára með innköllunarheimild að fimm árum liðnum. Lánshæfiseinkunn skuldabréfanna er metin BBB- frá S&P Global Ratings. Útgáfan var liður í að ná fram hagkvæmari fjármagnsskipan í efnahagsreikningi bankans sem styður við arðsemismarkmið bankans til lengri tíma litið.

Í október 2018 var þriðji lánasamningur bankans við Norræna fjárfestingabankann (NIB) undirritaður vegna lánveitingar til Landsbankans að fjárhæð 75 milljónir Bandaríkjadala. Lánið er til sjö ára og er ætlað til fjármögnunar á litlum og meðalstórum fyrirtækjum á Íslandi og verkefnum tengdum umhverfismálum.

Fyrsta skuldabréfaútgáfa bankans undir EMTN-skuldabréfarammanum var á lokagjalddaga í október 2018. Í nóvember 2017 hafði bankinn fyrirframgreitt 150 milljónir evra eða sem nam helmingi útistandandi skuldabréfa. Eftirstöðvar skuldabréfaflokksins voru greiddar í október.

Í árslok námu erlendar skuldabréfaútgáfur samtals 199 milljörðum króna og hækkuðu um 8 milljarða króna á árinu. Lántökur í erlendri mynt námu 20 milljörðum króna á sama tíma.

Samsetning fjármögnunar (m. kr.)
Endurgreiðsluferill lánsfjármögnunar (m. kr.)

Sértryggð skuldabréfaútgáfa

Útgáfurammi bankans fyrir sértryggð skuldabréf er 120 milljarðar króna að stærð en hann var stækkaður úr 100 milljörðum króna á árinu 2017. Útgáfa sértryggðra skuldabréfa undir rammanum er fyrst og fremst ætluð til að fjármagna íbúðalánasafn bankans og til að draga úr fastvaxtaáhættu. Á árinu 2018 voru regluleg útboð á sértryggðum skuldabréfum þar sem áður útgefnir flokkar voru stækkaðir. Enginn flokkur var á gjalddaga á árinu. Samningar um viðskiptavakt á eftirmarkaði með sértryggð skuldabréf útgefin af bankanum voru endurnýjaðir á árinu. Sértryggðar skuldabréfaútgáfur bankans námu 106 milljörðum króna í árslok 2018 og nam aukningin 36 milljörðum króna á árinu.

Víxlaútgáfa

Landsbankinn gaf reglulega út víxla á árinu 2018 undir 50 milljarða króna útgáfuramma bankans fyrir víxla og skuldabréf. Víxlaútgáfa bankans nam 3 milljörðum króna í árslok 2018 samanborið við 7 milljarða króna árið áður.

Hlutafé

Eigið fé bankans nam 240 milljörðum króna í árslok 2018 og lækkaði um 6 milljarða króna á árinu. Landsbankinn greiddi út arð að fjárhæð 24,8 milljarðar króna til hluthafa á árinu 2018. Bankinn nýtti auk þess heimild til kaupa á eigin hlutum og bauð hluthöfum að kaupa til baka að hámarki 72,5 milljónir hluta eða sem nemur allt að 0,3% útgefins hlutafjár. Þátttaka var fremur lítil og keypti bankinn samtals um 15 milljónir eigin hluti á endurkaupatímabilinu. Eiginfjárhlutfall Landsbankans var 24,9% í árslok 2018.


Eiginfjárhlutfall

24,9%

Lánshæfismat Standard & Poor's

Flokkur Samtals
Langtíma BBB+
Skammtíma A-2
Horfur Stöðugar
Útgáfudagur október 2017
   

Lánshæfismat

Frá ársbyrjun 2014 hefur lánshæfi Landsbankans verið metið af alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækinu S&P Global Ratings. Í október 2017 var lánshæfiseinkunn bankans hækkuð um eitt þrep og var þá metin BBB+/A-2 með stöðugum horfum. Í júlí 2018 staðfesti S&P Global Ratings óbreytta lánshæfiseinkunn bankans til lengri og skemmri tíma með áframhaldandi stöðugum horfum.